Złoty Listek CSR Polityki 2014 dla Nestlé Polska S.A.

Złoty Listek CSR Polityki 2014 dla Nestlé Polska S.A.

fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Tygodnik POLITYKA wyróżnił najbardziej odpowiedzialne i zaangażowanie społecznie firmy w Polsce. Nestlé Polska S.A. zdobyło najwyższe wyróżnienie, czyli Złoty Listek CSR POLITYKI 2014. Organizatorzy plebiscytu podkreślają, że w Polsce wzrasta profesjonalizacja działań CSR, a firmy są coraz bardziej świadome społecznej odpowiedzialności biznesu.

Polityka rozesłała do ponad 800 największych działających w Polsce firm ankiety z prośbą o podsumowanie praktyk z zakresu CSR za 2013 rok. Pytania opierały się na wytycznych ISO 26 000 i dotyczyły głównie: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Weryfikacji ankiet dokonał tygodnik Polityka wraz z firmą doradczą PwC. Warto dodać, że Złoty Listek CSR Polityki 2014 otrzymało zaledwie 14 firm, głównie z branży FMCG, wśród nich Nestlé Polska S.A. Organizatorzy plebiscytu podkreślają, że firmy w Polsce są coraz bardziej świadome społecznej odpowiedzialności biznesu, chcą się dzielić doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia oraz z postępującej profesjonalizacji działań z zakresu CSR w Polsce. Żadna firma nie rozwiąże wszystkich problemów świata, ale każda firma może wybrać przynajmniej jeden, do którego rozwiązania się przyczyni. My w Nestlé skupiamy się na głównych obszarach zaangażowania społecznego zgodnie z naszą strategią Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV). Są to: żywienie, woda i rozwój obszarów wiejskich oraz włączanie wykluczonych społecznie grup. Obecnie zajmujemy się problemem bezrobocia wśród osób młodych do 30. roku życia. To dla nich Nestlé ogłosiło Inicjatywę na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych (ang. Youth Employment Initiative), w ramach której planuje stworzyć możliwości zatrudnienia dla 20 000 młodych Europejczyków. W Polsce pracujemy właśnie nad kolejnym, drugim już, społecznym Raportem Tworzenia Wspólnej Wartości, który podsumuje nasze doświadczenia CSV w ostatnich latach i będzie wskazywał kierunki działań w przyszłości powiedziała Iwona Konstanty, Młodszy Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej Nestlé Polska S.A.

Nestlé zachęca swoich pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych oraz konsumentów do kontaktu i wspólnego budowania nowego raportu Tworzenia Wspólnej Wartości. Wszyscy zainteresowani społecznym zaangażowaniem Nestlé mogą odwiedzić profil firmy na Facebooku (www.facebook.pl/NestlePL) i podzielić się tym, co dla nich istotne w społecznym zaangażowaniu firmy. Każdy głos się liczy, każda sugestia jest ważna, a Nestlé z uwagą odpowiada na wszystkie komentarze. Nowy raport Tworzenia Wspólnej Wartości zostanie opublikowany w październiku tego roku.

Źródło: Nestlé Polska S.A.

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0