Oddanie do użytku dwóch lubelskich kontraktów drogowych

Oddanie do użytku dwóch lubelskich kontraktów drogowych

25 września 2014 roku zostały przekazane do użytkowania dwie zrealizowane przez Budimex inwestycje po zachodniej stronie Lublina o łącznej wartości 627 mln złotych netto.

Pierwsza z nich to budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski na odcinku od węzła Bogucin do węzła Dąbrowica (z węzłem) oraz budowa odcinka drogi krajowej od węzła Dąbrowica do granicy administracyjnej miasta Lublina. W ramach realizacji tego zadania powstało ponad 10 km drogi ekspresowej, 2 km drogi głównej przyspieszonej (GP), 11 obiektów mostowych w tym 3 w węźle Dąbrowica na połączeniu dróg S 17/12/19 (z 8 łącznicami i 2 jezdniami zbiorczo- rozprowadzającymi o łącznej długości 10,18 km), ok. 30 tys. m.kw. ekranów akustycznych oraz ponad 14,5 km dróg dojazdowych, gminnych i powiatowych. Realizacja kontraktu na zlecenie lubelskiego Oddziału GDDKiA, o wartości 368 mln zł netto, trwała trzy lata i mimo problemów w Dolinie Ciemięgi zakończyła się we wskazanym przez Inwestora terminie. 

Kolejną inwestycją zrealizowaną przez Budimex jest budowa drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica obwodnicy Lublina, w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Wybudowana w ramach zadania Al. Solidarności na odcinku od Al. Warszawskiej do granic miasta łączy się w tym miejscu z S17. Nowy odcinek drogi o długości 3,8 km (z czego 800 m zostało przebudowane, 3 km wybudowane od nowa), z 5 wiaduktami, 2 mostami i kładką dla pieszych powstał w ciągu dwóch lat i został ukończony przed kontraktowym terminem (co pozwoliło na oddanie drogi do użytkowania przed umownym terminem zakończenia  prac, wskazanym na 30 września 2014).  Kontrakt o wartości 259 mln złotych netto został zrealizowany na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

Budimex jest zaangażowany w rozbudowę infrastruktury drogowej Lublina od kilku lat. W 2012 roku została oddana do użytku droga dojazdowa do obwodnicy - przedłużenie ul. Mełgiewskiej, dwa odcinki w ciągu obwodnicy na trasie Lublin - Piaski oraz droga wojewódzka nr 822 z Lublina do lotniska w Świdniku. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Budimex SA

infoWire.pl

Czytaj także