GfK wprowadza metodologię Brand Vivo

GfK wprowadza metodologię Brand Vivo

GfK wprowadza metodologię Brand Vivo - rozwiązanie oparte na relational intelligence służące badaniu marek

Norymberga, Warszawa, 25 września 2014 r. - GfK wprowadza do oferty metodologię GfK Brand Vivo - nowy system do monitoringu marek, wykorzystujący analizę relacji, czyli relational intelligence.

GfK Brand Vivo to nowe narzędzie typu brand tracker do analizowania kondycji marek, służące do monitorowania doświadczeń konsumentów z markami, ich skojarzeń dotyczących marek i relacji, jakie powstają na linii konsument-marka. Nowe podejście ilustruje, w jaki sposób kontakt z marką - zachodzący online lub offline - wpływa na budowanie relacji z marką oraz na przyszłe zachowania konsumentów.

GfK Brand Vivo umieszcza w centrum zainteresowania konsumenta, a do ilustracji procesów zachodzących pomiędzy nim a marką przyjmuje metafory zaczerpnięte z relacji międzyludzkich. W wymiarze marketingowym opisywana metodologia pozwala przewidywać zarówno udziały rynkowe, jak i zagadnienia cenowe. Pomaga w zarządzaniu działalnością marketingową, począwszy od kwestii związanych z CRM po zarządzanie marką.

Dzięki informacjom o relacjach, firmy mogą tworzyć bardziej atrakcyjne i angażujące doświadczenia, rozwijać długoterminowe relacje z konsumentami oraz unikać kosztownych błędów w prowadzonej działalności marketingowej. 

Gavin Dickinson, Global Director of Brand Strategy, GfK: ,,Identyfikacja istniejących a niewykorzystanych obszarów drzemiących w potencjale marki to wielka szansa dla każdej z nich. GfK Brand Vivo pozwala uchwycić te aspekty wizerunku i skojarzeń, które mogą pomóc przekształcić wartość ,,uśpioną" w aktywny czynnik o wymiernym efekcie biznesowym. Zapewniamy unikatowe dane i insighty, które prowadzą do zwiększenia wartości oraz udziałów rynkowych marek".

Helen Zeitoun, Global Head of Brand and Customer Experience, GfK, dodaje: ,,Sądzimy, iż Brand Vivo okaże się punktem zwrotnym w ewolucji konwencjonalnych metod monitoringu marek, metod, które zmierzają w kierunku całkiem nowych paradygmatów. Nowe podejście odzwierciedla wręcz 'organiczną' obecność marek w życiu codziennym konsumentów oraz zacierające się granice pomiędzy światami realnym a wirtualnym".


dostarczył infoWire.pl
Źródło: GfK Polonia

infoWire.pl

Czytaj także