TAK dla Kreatywnej Europy

TAK dla Kreatywnej Europy

fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Dwa innowacyjne projekty kulturalne, współtworzone przez Toruńską Agendę Kulturalną -- ,,Spectrum", oparty na współpracy festiwali światła oraz ,,Mixdoor", promujący wydarzenia plenerowe, taniec i teatr uliczny -- otrzymały 399 000 euro dofinansowania z unijnego programu ,,Kreatywna Europa".

,,Kreatywna Europa" to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kreatywnych i kultury. Program będzie realizowany w latach 2014-2020. Do najważniejszych celów ,,Kreatywnej Europy" należą promocja europejskiej kultury, międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł, budowanie kompetencji i konkurencyjności sektorów, rozwój publiczności i zwiększanie dostępu do kultury.

Pierwszy z projektów -- ,,Spectrum" -- otrzymał grant w wysokości 199 000 euro, drugi -- ,,Mixdoor" -- 200 000 euro. Z tych kwot Toruńska Agenda Kulturalna otrzyma na realizację swoich części projektów, odpowiednio, 31 500 euro i 41 800 euro. Jesteśmy jedyną polską instytucją, która jest partnerem w aż dwóch projektach, które otrzymały dofinansowanie w ramach unijnego programu ,,Kreatywna Europa" -- mówi Krystian Kubjaczyk, dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Projekt ,,Spectrum" opiera się na współpracy pięciu europejskich krajów: Portugalii, Słowenii, Czech, Finlandii i Polski. Państwem wiodącym w projekcie jest Portugalia. W ramach ,,Spectrum" międzynarodowi twórcy będą prezentować w partnerskich krajach dzieła sztuki wykorzystujące światło jako twórczą materię.

Projekt ,,Mixdoor" promuje taniec i teatr uliczny. W ramach projektu będą odbywały się prezentacje skierowane do lokalnych twórców i publiczności. Działania projektowe będą obejmować kilka europejskich krajów, m.in. Węgry, Francję, Polskę, Chorwację i Grecję -- dodaje Agnieszka Marecka, kierownik Działu Projektów i Współpracy z Zagranicą Toruńskiej Agendy Kulturalnej.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Toruńska Agenda Kulturalna

infoWire.pl

Czytaj także