10 lat Fast Finance: Od dwuosobowej firmy do giełdowej spółki

10 lat Fast Finance: Od dwuosobowej firmy do giełdowej spółki

Fast Finance, jedna z wiodących firm na rynku obsługi wierzytelności, obchodzi dziesięciolecie działalności. Dzięki strategii koncentracji na wierzytelnościach detalicznych z perspektywy czasu można ocenić, ze rozwój spółki przebiegał wyjątkowo stabilnie. Aktualnie spółka zatrudnia niemal 60 pracowników, obsługując pakiet wierzytelności o wartości 504 mln zł.

Fast Finance rozpoczęło obsługę pierwszego portfela wierzytelności we wrześniu 2004 r. Założona przez Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego dwuosobowa spółka szybko rozwijała się, skupując nowe portfele i zatrudniając kolejne osoby. Jedną z podstaw sukcesu biznesowego było postawienie na odpowiednia kadrę. Czwórka z grona pierwszych pracowników spółki pracuje w niej do dzisiaj.

- Działalność rozpoczęliśmy od zakupienia portfela wierzytelności o wartości 2 mln zł. Bardzo szybko okazało się, że obsługa tego portfela, jak i innych wierzytelności detalicznych wymaga odpowiedniego podejścia do dłużnika. Dlatego za fundament naszej działalności uznaliśmy konieczność zatrudniania najlepszych pracowników - mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu Fast Finance.

Spółka rozpoczynała działalność w okresie, w którym branża zarządzania wierzytelnościami dopiero kształtowała się. Jej znaczący rozwój nastąpił kilka lat później, kiedy sprzedaż portfeli na dużą skalę rozpoczęły banki. Już w 2006 r. spółka zakupiła znaczące pakiety należące do klienta z sektora bankowego, nawiązując przy tym wieloletnią współpracę. 6-go maja 2008 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. W konsekwencji szybkiego wzrostu wartości, już dwa lata później obrót akcjami spółki został przeniesiony się na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

- Obecność spółki z branży windykacyjnej na giełdzie jest bardzo istotna, ponieważ jej działalność staje się bardziej przejrzysta dla naszych klientów. Nie bez znaczenia jest również prestiż z tym związany. Status transparentnej spółki giełdowej podkreśla naszą rzetelność i wiarygodność jako partnera biznesowego - mówi Jacek Daroszewski. -Jubileusz dziesięciolecia jest doskonałym momentem do tego, aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia, ale również wyznaczyć sobie nowe cele. Zamierzamy systematycznie wzmacniać naszą pozycję na rynku firm wyspecjalizowanych w obsłudze wierzytelności detalicznych, tak aby za kolejne 10 lat Fast Finance było wiodącym podmiotem w Polsce w zarzadzaniu wierzytelnościami detalicznymi - dodaje Jacek Daroszewski.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Fast Finance

infoWire.pl

Czytaj także