Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 będzie miała wyjątkowo podniosły charakter. Odbędzie się 6 października 2014 roku - dokładnie w 110. rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej. W uroczystości, która rozpocznie się o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym PG uczestniczyć będzie wielu znamienitych gości z Polski i z zagranicy. Szczegółowy plan spotkania znajduje się tutaj.

Obecność w jubileuszowej inauguracji zapowiedzieli m.in.: Prezydent RP Lech Wałęsa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Włodzisław Duch, wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński. 

W roku akademickim 1904/1905 studia na politechnice rozpoczęło 599 osób. Zbliżający się rok akademicki na Politechnice Gdańskiej powita 25 500 osób. Na przestrzeni 110 lat Politechnikę Gdańską tworzyły 22 pokolenia studentów i niemal 4 pokolenia pracowników. Burzliwe były losy Politechniki Gdańskiej, jak burzliwe były losy Gdańska i Pomorza.

 - Historię uczelni traktujemy jako lekcję doświadczeń, zaś pozyskaną z niej wiedzę i mądrość wykorzystamy w przyszłości, przy realizacji nowych wyzwań. Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem - mówi prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej.

Wykład inauguracyjny pt. ,,W poszukiwaniu nowych materiałów elektronicznych" wygłosi nowojorczyk, wybitny chemik i niekwestionowany ekspert z dziedziny syntezy nowych materiałów nieorganicznych prof. Robert J. Cava z Princeton University. Podczas uroczystości prof. Cava odbierze tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Laudację na jego temat wygłosi prof. Józef. E. Sienkiewicz, prorektor ds. nauki PG.

Tradycyjnym, a jednocześnie najważniejszym punktem inauguracji będzie immatrykulacja. Osiemnastu nowo przyjętych studentów - po dwie osoby z każdego wydziału, które z najlepszymi wynikami dostały się na studia - złoży uroczyste ślubowanie. Jego Magnificencja Rektor PG, prof. Henryk Krawczyk dokona aktu immatrykulacji, dotykając berłem lewego ramienia immatrykulowanego i wypowiadając słowa: Przyjmuję Cię w poczet studentów Politechniki Gdańskiej. W tym roku do braci studenckiej PG dołączyło ponad 5 300 studentów na studiach I stopnia oraz około 700 osób na studiach II stopnia.

Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego jest okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. Statuetki Alegorii Nauki otrzymają: Prezydent RP Lech Wałęsa, prof. Robert Cava oraz wszyscy obecni doktorzy honoris causa PG. Medal Prezydenta Miasta Gdańska otrzyma prof. Karl Potthast, inicjator trwającej od ponad 30 lat współpracy Hochschule Bremen i Politechniki Gdańskiej. Poznamy także najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej, który otrzyma Nagrodę Santander Universidades oraz nagrodę Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+.

O godz. 14.30 w holu przed Salą Senatu prof. Robert Cava odsłoni swoje nazwisko na tablicy pamiątkowej doktorów honoris causa Politechniki Gdańskiej. Świadkami tej niezwykłej chwili będą inni doktorzy honoris causa PG: prof. Leon Kieres, prof. Dieter Mlynski, prof. Michał Białko oraz prof. Lech Kobyliński. Zebrani staną do wspólnej fotografii.

Ponadto nieco po godz. 14.30 w Sali Senatu w Gmachu Głównym PG odbędzie się spotkanie pod hasłem ,,Dzień Międzynarodowy na Politechnice Gdańskiej". Na spotkanie przybędą władze uczelni zagranicznych współpracujących z naszą uczelnią, a także absolwenci PG, którzy robią karierę naukową poza granicami Polski. Zaproszenie przyjęli m.in. Manfred Horvat koordynator  Conference of Rectors and Presidents of  European Universities of Technology oraz Kari Hypponen, przewodniczący Komitetu Sterującego Baltic Sea Region University Network.

Politechnikę Gdańską odwiedzą goście z Austrii, Chin, Czech, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Rosji, Tunezji, USA oraz Wielkiej Brytanii. Jako wyraz podziękowania zebrani otrzymają medale pamiątkowe Politechniki Gdańskiej oraz książkę pt. "Gdańsk according to Lech Wałęsa" z autografem byłego Prezydenta RP.

Podsumowaniem dnia będzie koncert w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Podczas koncertu z okazji 110-lecia Politechniki Gdańskiej zebrani usłyszą monumentalne oratorium "Quo vadis" Feliksa Nowowiejskiego. Uwaga! Wstęp na koncert wyłącznie za okazaniem zaproszenia rektora PG.

Na inaugurację zapraszamy całą społeczność akademicką oraz wszystkich sympatyków naszej Alma Mater. Wszystkich gości zachęcamy do wpisywania się do księgi pamiątkowej, która stanie w korytarzu między dziedzińcami, na parterze w Gmachu Głównym.

UWAGA! Transmisję z inauguracji na żywo będzie można obejrzeć na politechnicznym kanale Youtube. Ponadto w holu przed Aulą w Gmachu Głównym zainstalowany zostanie telebim.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Politechnika Gdańska

infoWire.pl

Czytaj także