ERGO Hestia promuje najszerszy zakres ubezpieczenia

ERGO Hestia promuje najszerszy zakres ubezpieczenia

Im większy zakres ubezpieczenia, tym lepsza ochrona: w myśl tej zasady ERGO Hestia nagradza klientów kupujących ubezpieczenie majątkowe ERGO 7. Tym , którzy zdecydowali się na jego średni wariant, oferuje bez dodatkowych opłat najszerszą ochronę. Cel akcji: przekonanie klientów do świadomego ubezpieczania ryzyk.

Polacy coraz częściej poszukują ochrony, która łatwo dopasują się do ich potrzeb, nie chcą dopasowywać się do warunków ubezpieczenia - to jeden z najważniejszych wniosków z badań konsumentów, które przeprowadziła sopocka ERGO Hestia.

Z badania polskich konsumentów wynika, że gdy przeanalizują ubezpieczenie swego mieszkania lub domu, to co czwarty dochodzi do wniosku, że ochrona nieruchomości nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb.

- Zdarza się, że płacimy składki ubezpieczeniowe, a dopiero później, gdy dojdzie do nieprzyjemnego dla nas zdarzenia, dowiadujemy się, że nie było ono objęte ubezpieczeniem - podsumowuje doświadczenia klientów Robert Tomaszewski. Dlatego już na etapie wyboru ubezpieczenia warto wyjść od określenia swoich potrzeb. Aby pokazać naszym klientom pełnię możliwości, zdecydowaliśmy się na promocję najszerszego zakresu ubezpieczeń w pakiecie ERGO 7 - dodaje Robert Tomaszewski.

Po analizie polisy, aż 39% spośród badanych zadeklarowało konieczność ponownego zapoznania się z warunkami umowy, a co piąty stwierdził, że zawierając umowę, będzie zwracać większą uwagę na możliwości ubezpieczenia różnych elementów od różnych ryzyk.

Dlatego ERGO Hestia postanowiła pokazać swoim klientom, jakie możliwości daje najszerszy zakres ubezpieczenia w ramach ERGO 7 - gdzie można wykupić ochronę od siedmiu ryzyk, dobierając jej warianty w zależności od potrzeb. ERGO 7 można wykupić w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i najszerszym. Im wyższy wariant, tym szerszy zakres ochrony.

Akcja dotyczy ryzyk pozakomunikacyjnych, czyli ubezpieczenia mienia (mieszkania, domu, wyposażenia oraz rzeczy osobistych) od ognia i kradzieży, ale także NNW oraz OC w życiu prywatnym. Jest skierowana do tych klientów wybierających pakiet ERGO 7, których składka za ubezpieczenie w ramach jednej transakcji wyniesie co najmniej 2 tys. zł.

Przykładowo:

  1. Klient ubezpiecza samochód - AC + OC oraz wykupuje ubezpieczenie mieszkania, wyposażenia, OC w życiu prywatnym w wariancie II  pakietu ERGO 7 - jeżeli w ramach tej transakcji składka wyniesie 2 000 zł lub więcej - wykupione ubezpieczenie mienia rozszerzymy klientowi z wariantu II do wariantu III.
  1. Klient kupuje ubezpieczenie domu, OC w życiu prywatnym i Dom ubezpiecza w wariancie III, ale OC w życiu prywatnym i NNW wybiera w dużo tańszym wariancie II. Jeżeli składka z tej polisy wyniesie 2 000 zł - w takim przypadku zakres OC w życiu prywatnym i NNW zostanie rozszerzony do wariantu III bez pobierania dodatkowej składki.

W efekcie klienci w najszerszym wariancie ubezpieczenia mienia mogą liczyć na ochronę od zdarzeń, których w wariancie średnim nie ma (np. pękanie mrozowe, kradzież zwykła zewnętrznych elementów domu/mieszkania, ochrona oszkleń od stłuczeń, wyższe limity odpowiedzialności za poszczególne szkody).

Kupując wariant II (średni) NNW klient otrzymuje świadczenia wariantu III (rozszerzonego) gratis (niezdolność do wykonywania pracy, wystąpienie nowotworu złośliwego sutka lub prostaty). Świadczenia te są dostępne tylko w wariancie III - mając wariant II klient nie miałby ochrony przed skutkami tych zdarzeń.

Akcją objęci są zarówno nowi klienci, jak i ci, którzy kontynuują ochronę w ERGO Hestii.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Hestia SA

infoWire.pl

Czytaj także