Podsumowanie roku w Grupie Sage: wyższe przychody, zysk i marża

Podsumowanie roku w Grupie Sage: wyższe przychody, zysk i marża

Sage Group plc podała wyniki finansowe za ostatni rok obrachunkowy. Łączne przychody spółki przekroczyły 1,6 mld Euro przy marży organicznego zysku operacyjnego na poziomie 27,5%.

Skonsolidowane dane Grupy Sage uwzględniają okres od października 2013 do września 2014 i obejmują dane z ponad 50 krajów. W minionym roku obrachunkowym Grupa Sage osiągnęła przychody na poziomie 1,604 mld Euro, czyli o 5% wyższe niż w 2013 r. (1,529 mld Euro). Firmie udało się zwiększyć marżę do poziomu 27,5% (z 27,1% w roku ubiegłym), co pozwoliło wypracować o 7% wyższy zysk operacyjny - łącznie 442 mln Euro (przy 414 mln w 2013 r.). Wskaźnik EPS (zysk dzielony na liczbę akcji) wzrósł o 8,2%.

Pozytywne wyniki z roku 2014 stawiają Grupę Sage o krok od osiągnięcia założeń strategii globalnej przewidzianej do realizacji w roku 2015 - wzrostu dynamiki przychodów do poziomu 6% i marży zysku operacyjnego do 28%. Potwierdzają to następujące dane z roku 2014:

  • Zwiększenie dynamiki wzrostu przychodów do 5% (z 4% w roku 2013) oraz wzrost marży do poziomu 27,5% (z 27,1% w roku 2013);
  • Wzrost udziału przychodów z subskrypcji oprogramowania z 13% w 2013 r. do 28%;
  • Zwiększenie dynamiki wzrostu przychodów ze stałych, cyklicznych opłat za użytkowanie oprogramowania oraz usługi z 6% w 2013 r. do 7%;
  • Wzrost udziału przychodów ze stałych, cyklicznych opłat za użytkowanie oprogramowania w ogóle przychodów do poziomu 73% z 71% w roku 2013.

W podsumowaniu wyników rocznych Grupa Sage potwierdziła wysoki, ciągle rosnący odsetek odnowień usług abonamentowych: 83% wobec 82% w roku 2013 oraz konsekwentny wzrost nakładów (o 17%) przeznaczanych na badania i rozwój oraz procesy sprzedaży i marketingu. Spółka podkreśla również silny wzrost dynamiki przychodów z subskrypcji oraz rozwiązań oferowanych w Chmurze. O ok. 150% wzrosły przychody ze sprzedaży Sage One - rozwiązania dla małych firm udostępnianego w modelu Chmury, oferowanego obecnie w 10 krajach. W ciągu roku liczba subskrybujących Sage One firm zwiększyła się z 35 do 86 tysięcy.

Stephen Kelly, CEO Grupy Sage, komentując wyniki potwierdził cele strategiczne firmy przewidziane do realizacji w 2015 r. ,,Wyniki finansowe dowodzą zarówno pozycji Sage na rynku globalnym, jak i naszych relacji z sektorem małych i średnich firm w wielu krajach świata. Sage będzie skutecznie wspierać klientów w realizacji celów biznesowych, pełniąc rolę technologicznego, godnego zaufania partnera zarówno w zakresie rozwiązań w modelu Chmury, jak i w modelu stacjonarnym" - powiedział Stephen Kelly.

Dynamika przychodów Grupy Sage w Europie wyniosła 4%, na rynkach obu Ameryk 5%. Najwyższą, 12% dynamikę zanotowano na rynkach AAMEA (Azja, Afryka, Bliski Wschód i Australia). Osiągnięte w 2014 r. wyniki pozwoliły Grupie Sage znaleźć się na 3 pozycji w rankingu Truffle 100 klasyfikującym największych w Europie producentów i dostawców oprogramowania.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Sage Sp. z o.o.

infoWire.pl

Czytaj także