Rozpoczynają się zapisy w publicznej ofercie akcji 2C Partners

Rozpoczynają się zapisy w publicznej ofercie akcji 2C Partners

Od 10 do 24 lutego br. można składać zapisy na akcje 2C Partners, jedynej spółki specjalizującej się w restrukturyzacji i rewitalizacji kamienic notowanej na warszawskiej giełdzie. Spółka oferuje 1,3 mln akcji po cenie 2,20 zł każda. Zapisy przyjmują dom maklerski Ventus Asset Management S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

2C Partners S.A. zdecydowała się na publiczną emisję akcji w związku z realizowanymi oraz planowanymi inwestycjami. Środki pozyskane z emisji spółka wykorzysta na zakup kamienicy przy ulicy Mińskiej 14 (ok. 1,7 mln zł), na dokończenie inwestycji przy ulicy Grochowskiej 282 w Warszawie (ok. 0,3 mln zł), a także na finansowanie kapitału obrotowego (ok. 0,66 mln zł).

- Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji znacząco przyspieszymy nasze obecne i planowane projekty - mówi Łukasz Tylec, Prezes Zarządu 2C Partners S.A. - W ubiegłym roku wypracowaliśmy najwyższe w naszej historii wyniki finansowe zarówno na poziomie przychodów, zysku operacyjnego jak i zysku netto. Środki pozyskane z emisji jeszcze bardziej wpłyną na szybszą rotację kapitału. Doskonale znamy się na rewitalizacji kamienic i dzięki temu w każdym z realizowanych projektów utrzymujemy marże na poziomie powyżej 30%. - dodaje Łukasz Tylec.

Zapisy na akcje potrwają do 24 lutego 2015 r. Przyjmuje je Oferujący - dom maklerski Ventus Asset Management S.A. oraz Dom Maklerski BOŚ S.A. - 2C Partners to spółka, która z roku na rok może pochwalić się coraz lepszymi wynikami finansowymi. Choć działa na rynku wtórnym, oferuje mieszkania w stanie deweloperskim w doskonale położonych, zrewitalizowanych kamienicach. Spółka znalazła dla siebie bardzo atrakcyjną niszę na styku dwóch rynków: pierwotnego i wtórnego. 2C Partners skutecznie wplata w swoją strategię finansowanie za pomocą środków z rynku kapitałowego. Od kilku lat emituje obligacje, notowane później na rynku Catalyst. To finansowanie przyczyniło się do wzrostu tempa rozwoju spółki i skali realizowanych projektów, co dziś widać w wynikach finansowych 2014 roku. - mówi Jarosław Ostrowski, Dyrektor Zarządzający domu maklerskiego Ventus Asset Management. Doradcą ds. Oferty Publicznej jest IPO Doradztwo Strategiczne SA.

W ramach emisji oferowanych jest 1,3 mln akcji na okaziciela o łącznej wartości 2,86 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 2,20 zł - Uważamy, że cena jest adekwatna do sytuacji na rynku. Emisja powinna przynieść korzyści dla wszystkich akcjonariuszy, - zarówno obecnych jak i tych, którzy zdecydują się na zakup akcji serii B - mówi Łukasz Tylec. - Emisja akcji serii B to preludium do dalszego rozwoju. Dla inwestorów, którzy teraz wezmą udział w emisji, przewidzieliśmy preferencje przy przydziale w ofercie publicznej, która będzie towarzyszyła naszemu przejściu na rynek regulowany GPW - dodaje Łukasz Tylec.

5 lutego br. 2C Partners opublikowała raport roczny za 2014 rok. W ubiegłym roku spółka wypracowała najwyższe w swojej historii wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły ponad 9,3 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom ponad 4,9 mln zł, co oznacza odpowiednio wzrosty aż o ok. 133% i 1070% w porównaniu do 2013 r.

Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął w 2014 r. poziom 991 tys. zł wobec straty w wysokości 673 tys. zł rok wcześniej. Zysk operacyjny EBITDA zwiększył się o 325% r/r do kwoty 7,37 mln zł, a EBIT o 328% do 7,32 mln zł. Zysk netto zanotował natomiast poziom 4,92 mln zł, czyli był wyższy aż o 1070% w porównaniu do 2013 r.

Tak wysokie wzrosty wyników finansowych przełożyły się na znaczącą poprawę rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 10,6% (wzrost o 27,5 p.p. r/r), marża EBITDA 79,1% (+35,7 p.p. r/r), marża EBIT 78,7% (+35,9 p.p. rr/), a marża zysku netto 52,8% (+42,3 p.p. r/r).

Aktualnie 2C Partners realizuje 8 projektów. W całym 2014 r. spółka nabyła trzy nieruchomości za łączną kwotę prawie 6 mln zł. Doświadczenie spółki to łącznie 18 projektów obejmujących ponad 12 400 m2 w niemal 250 lokalach.

W ubiegłym roku akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect. Tym samym 2C Partners została jedynym emitentem na warszawskiej giełdzie, który zajmuje się restrukturyzacją i rewitalizacją nieruchomości mieszkalnych.

 

Szczegóły publicznej oferty akcji serii B 2C Partners

 

 

 

Cena akcji

2,20 zł

Liczba oferowanych akacji

1,3 mln

Wartość emisji

2,86 zł

Rozpoczęcie zapisów

10 lutego 2015 r.

Zakończenie zapisów

24 lutego 2015 r.

Przydział

do 2 marca 2015 r.

Oferujący

Ventus Asset Management S.A.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: 2C Partners

infoWire.pl

Czytaj także