VII Europejski Kongres Gospodarczy pod patronatem Grupy Wirtualna Polska

VII Europejski Kongres Gospodarczy pod patronatem Grupy Wirtualna Polska

Grupa Wirtualna Polska jest patronem medialnym VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największego wydarzenia biznesowego w Europie Centralnej.

Na stronach biznesowych GWP - w portalu Money.pl oraz serwisie BizTok - udostępniono sekcje dedykowane trzydniowemu cyklowi debat oraz spotkań odbywających się w ramach EKG 2015. Kilkunastoosobowy zespół redakcyjny Grupy WP relacjonuje, prosto z Katowic, to wydarzenie, w tym sesje z udziałem czołowych decydentów politycznych oraz przedstawicieli największych polskich oraz światowych przedsiębiorstw. Dziennikarze Money.pl, Krzysztof Janoś i Andrzej Zwoliński, poprowadzą zaś kongresowe debaty: ,,Cyberbezpieczeństwo" i ,,Efektywność energetyczna w Europie".

W specjalnym studio Wirtualnej Polski w Katowicach gościli już m.in. profesor Leszek Balcerowicz, wicepremier Janusz Piechociński, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, prezes PKP SA Jakub Karnowski oraz prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Kacprzyk.

EKG 2015 w Money.pl

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Program bogaty jest w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego. Portal Money.pl będzie relacjonować to wydarzenie. Na naszych stronach nie zabraknie sprawozdań z najważniejszych debat oraz wywiadów z uczestnikami konferencji.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Wirtualna Polska SA

infoWire.pl

Czytaj także