Energa Obrót zdobyła certyfikat rzetelnego sprzedawcy energii

Energa Obrót zdobyła certyfikat rzetelnego sprzedawcy energii

fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Energa Obrót potwierdziła stosowanie dobrych praktyk sprzedaży i została Certyfikowanym Sprzedawcą Energii. Dzisiaj Towarzystwo Obrotu Energią wręczyło certyfikaty i rozpoczęło drugą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej ,,Wybieraj mądrze. Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię". Energa od początku jest jednym z jej aktywnych uczestników.

Kampania prowadzona pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki ma na celu m.in. propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej, podnoszenie świadomości o działaniach firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe oraz budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży w oparciu o zasady fair play. Jednym z celów kampanii jest również wskazanie firm, które przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk, gwarantując klientom przejrzyste i jasne zasady zawierania umów.

Kampania to także odpowiedź na liczne skargi klientów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców. Wykorzystują oni niewiedzę, zwłaszcza osób starszych i fakt, że określenia typu ,,pan z elektrowni" czy ,,pan z zakładu energetycznego" wielu kojarzą się z wiarygodnymi sprzedawcami energii. Zdarza się, że w ten sposób wprowadzają klientów w błąd i doprowadzają do podpisania niechcianej umowy. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie TOE, tylko połowa osób, które miały kontakt z przedstawicielem sprzedawcy energii wie, jaką firmę reprezentował handlowiec. Aż 58 proc. jest świadoma lub doświadczyła nieuczciwych praktyk niektórych sprzedawców.

Podczas dzisiejszej inauguracji drugiej edycji kampanii ,,Wybieraj mądrze. Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię" Energa otrzymała Certyfikat Sprzedawcy Energii nadawany przez Towarzystwo Obrotu Energią. Jest on przyznawany na podstawie audytu przeprowadzonego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, która sprawdza, czy spółka stosuje najwyższe standardy sprzedaży i obsługi klienta zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej.

Kodeks Dobrych Praktyk został opracowany w 2014 roku przez TOE przy współpracy Urzędu Regulacji Energetyki. Określa standardy uczciwej obsługi klienta - od zawarcia umowy, poprzez zmianę parametrów, aż po kwestie związane z reklamacjami, czy rozwiązaniem umowy. Dokument zawiera także słowniczek najważniejszych pojęć dotyczących rynku energii. Kodeks oraz poradnik świadomego klienta można pobrać ze strony www.toe.pl/kampania-edukacyjna

Certyfikat oznacza, że Energa nie tylko gwarantuje dobre praktyki, ale także dba o edukację klientów, aby uchronić ich przed nieuczciwą konkurencją oraz wskazać im ich podstawowe prawa, jak choćby 14-dniowy okres wypowiedzenia umowy bez konsekwencji.

Jak działają nieuczciwi sprzedawcy energii elektrycznej?

Nieuczciwi sprzedawcy energii stosują różne metody nakłaniania do podpisania nowej umowy, m.in.:

 • przedstawiają się jako pan ,,z elektrowni" czy ,,zakładu energetycznego", co wielu osobom - zwłaszcza starszym - kojarzy się z wiarygodnym sprzedawcą energii
 • posługują się nazwą łudząco podobną do nazwy innej firmy
 • informują o konieczności podpisania nowej umowy z powodu np. zmiany siedziby firmy, systemu obsługi klienta, okresu rozliczeniowego, czy nawet wymiany liczników
 • porównują koszty oferowanej energii z kosztami uwzględniającymi zarówno energię, jak i opłaty dystrybucyjne. (nie informują klienta, że oprócz kosztów energii, będzie ponosił również koszty dystrybucji)
 • oferują nieznacznie niższą cenę energii, ale nie informują o dodatkowych, mniej widocznych w umowie opłatach dodatkowych np. wysokiej opłacie abonamentowej, czy obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, co znacząco podnosi całkowite koszty ponoszone przez klienta

Jak bronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami energii?

Zarówno TOE, jak i Energa przygotowały kilka wskazówek pomagających klientom uchronić się przed działaniami nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej:

 • sprawdź nazwę firmy i tożsamość przedstawiciela, który pojawił się w Twoim domu. Informacje zweryfikuj w firmie, którą ma reprezentować.
 • dowiedz się jakie dokładnie warunki oferuje Ci sprzedawca. Dopytuj o wszystkie szczegóły budzące wątpliwości.
 • nie podpisuj umowy bez dokładnego przeczytania jej treści. Umów się na podpis później, aby spokojnie przeczytać dokument.
 • podpisując umowę powinieneś otrzymać swój egzemplarz dokumentu oraz wzór odstąpienia od umowy.
 • masz 14 dni na odstąpienie od umowy podpisanej poza lokalem sprzedawcy - bez podawania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 • w przypadku, gdy minął 14-dniowy termin, nadal możesz się uchylić od skutków umowy, jeśli podczas podpisywania zostałeś wprowadzony w błąd.

dostarczył infoWire.pl
Źródło: Grupa ENERGA

infoWire.pl

Czytaj także