Marynarska Point II z oceną doskonałą w certyfikacji BREEAM In-Use

Marynarska Point II z oceną doskonałą w certyfikacji BREEAM In-Use

fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Budynek biurowy Marynarska Point II zlokalizowany przy ul. Postępu 15C w Warszawie otrzymał certyfikat BREEAM In-Use. Mimo upływu 7 lat od powstania obiektu, budynek nadal spełnia najwyższe standardy ,,Zielonego Budownictwa". 

Obiekt był oceniany w dwóch obszarach: rozwiązania techniczne zastosowane w budynku (Asset) oraz zarządzania budynkiem (Building Management). Zarówno w pierwszym jak i w drugim obszarze budynek uzyskał bardzo wysokie wyniki. Wyposażenie techniczne budynku Marynarska Point II zostało ocenione zgodnie z brytyjskim systemem certyfikacji na poziom Very Good, natomiast procedury zarządcze na poziomie Excellent. Proces certyfikacji przeprowadziła firma Go4Energy. Zarządcą biurowca jest BNP Baribas Real Estate Poland.

,,Uzyskanie certyfikatu BREEAM In-Use na poziomie Excellent stanowi potwierdzenie stosowanych przez BNP Paribas Real Estate Poland najwyższych standardóww zakresie zarządzania nieruchomościami, gdzie dbałość o ochronę środowiska naturalnego i komfort pracowników są priorytetami." - mówi Barbara Berta, Dyrektor Techniczny, BNP Paribas Real Estate Poland.

Już na etapie koncepcji projektowej Marynarska Point II założono, że obiekt ma spełniać ponadstandardowe wymagania dotyczące oszczędności energii. Zastosowane technologie: freecooling, wydajny odzysk ciepła w centralach klimatyzacyjnych, adiabatyczne nawilżanie wysokociśnieniowe, system zarządzania obiektem - BMS, dodatkowe liczniki energii, pozwalają na utrzymanie zużycia energii na racjonalnym poziomie. Dodatkowo procedury zarządcze wdrożone przez firmę  BNP Paribas Real Estate Poland pozwalają na stałe utrzymanie urządzeń technicznych w najwyższej sprawności, jak również bieżące monitorowanie obszarów zużycia energii.

W 2009 roku Marynarska Point otrzymał certyfikat w systemie European GreenBuilding, w którym wykazano, że budynek zużywa o 31% mniej energii niż wymagają tego polskie normy. Certyfikat BREEAM In-Use potwierdza zatem, że mimo upływu 7 lat od powstania obiektu budynek nadal spełnia najwyższe standardy  ,,Zielonego Budownictwa".


dostarczył infoWire.pl

Czytaj także