Polacy chcą zwiększenia nakładów na zdrowie

Polacy chcą zwiększenia nakładów na zdrowie

fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Ponad połowa Polaków uważa, że obecny rząd powinien zwiększyć nakłady finansowe na zdrowie, nawet kosztem przesunięcia środków z innych obszarów. Tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie INFARMY w ramach rozpoczynającej się drugiej edycji inicjatywy ,,Głosuję na zdrowie". Jej celem jest zwrócenie uwagi decydentów i opinii publicznej na fakt, iż zdrowie obywateli powinno być traktowane jako jeden z najbardziej strategicznych zasobów państwa.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Millward Brown wskazują na duże oczekiwania Polaków związane z poprawą sytuacji w systemie ochrony zdrowia oraz świadomość wartości zdrowia i rosnące potrzeby w zakresie jego utrzymania. 66% badanych stwierdziło, że rząd powinien zwiększyć wydatki na zdrowie i jego ochronę kosztem innych obszarów finansowanych z budżetu państwa.

,,Zwiększenie nakładów na zdrowie jest koniecznie, ale musi być nierozwieralnie związane ze zmianami w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia na wszystkich etapach. Pacjent powinien stać się jedynym beneficjentem tych zmian" - powiedział prof. Tadeusz Pieńkowski, onkolog, Prezydent Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Rady Ekspertów inicjatywy ,,Głosuję na zdrowie".

Z badania przeprowadzonego przez Millward Brown wynika, że co drugi respondent nie jest przekonany, że przeprowadzane przez rząd zmiany w systemie ochrony zdrowa przyczynią się do poprawy sytuacji pacjentów w Polsce. Połowa badanych osób jest zdania, że ochrona zdrowia nie jest priorytetem państwa.

,,Musimy, jako naród, zdać sobie wreszcie sprawę z tego, jak cenne jest zdrowie, jak wielkie koszty społeczne i ekonomiczne wiążą się z niezadowalającym stanem zdrowia i dlatego właśnie warto inwestować w poprawę stanu zdrowia Polaków. Nie tylko inwestować więcej pieniędzy, ale również wydawać je w sposób znacznie bardziej efektywny niż dotąd" - dodał prof. Witold Orłowski, ekonomista, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC i członek Rady Ekspertów ,,Głosuję na zdrowie".

Wyniki badania wskazują na niską znajomość rządowych planów dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Pomimo składanych deklaracji, jedynie co piąty respondent potrafił wskazać darmowe leki dla seniorów jako konkretną propozycję zmian. Niemniej jednak ustawa gwarantująca bezpłatny dostęp do części leków osobom powyżej 75 roku życia jest dobrze oceniana przez większość uczestników badania. Tylko co piąty respondent wypowiedział się o projekcie negatywnie.

*Wyniki badania CATIbus przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie INFARMY w ramach inicjatywy ,,Głosuję na zdrowie" w dniach 4-6 marca 2016 r., na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18 roku życia.

______

,,Głosuję na zdrowie" to inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na znaczenie wartości nowoczesnych terapii. Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do innowacyjnego leczenia. Inwestowanie w najcenniejszy kapitał, jakim jest zdrowie, wymaga wielowymiarowego i międzyresortowego działania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji.

Inicjatywę ,,Głosuję na zdrowie", tak jak w ubiegłym roku, wsparli wybitni eksperci w obszarze zdrowia i ekonomii: prof. Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; dr Małgorzata Gałązka Sobotka - ekonomistka, członek Rady NFZ, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie; prof. Witold Orłowski - ekonomista, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i główny doradca ekonomiczny PwC, a także prof. Tadeusz Pieńkowski - onkolog, Prezydent Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.


dostarczył infoWire.pl

Czytaj także