Rząd przyjął uchwałę w sprawie zapewnienia wszystkim szkołom bezpłatnego internetu

Rząd przyjął uchwałę w sprawie zapewnienia wszystkim szkołom bezpłatnego internetu

Jest zielone światło dla budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Dzięki niej wszystkie szkoły w Polsce mają być połączone siecią szybkich łączy internetowych.

Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji. Resort cyfryzacji zwrócił również uwagę na fakt, iż edukacja w wielu placówkach nadal odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii, a jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu.

Jak dotąd nie było w Polsce żadnego kompleksowego planu podłączenia szkół do szerokopasmowej sieci. Na 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Polsce niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dodatkowo szkoły uzyskiwały dostęp do sieci w sposób nieskoordynowany i nierównomierny. To, jaką sieć miała szkoła zależało w dużej mierze od stanu finansów gminy oraz faktu, czy jest ona w zasięgu szybkiej sieci. OSE ma więc na celu przede wszystkim wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci poprzez udostepnienie im nie tylko szerokopasmowego internetu, ale także cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma to zmienić. Od roku podległy Ministerstwu Cyfryzacji NASK prowadzi już pilotaż programu. Skorzystało z niego 36 szkół, które otrzymały dostęp do internetu o szybkości minimum 100 Mb/s, wsparcie techniczne i ochronę antywirusową. Celem pilotażu jest dokładne zbadanie w jaki sposób szkoły korzystają z internetu, na jakie trudności napotykają i jakie mają oczekiwania względem OSE.

Docelowo, w ramach OSE do szybkiego internetu mają zostać przyłączone wszystkie szkoły w Polsce. Temu służy m.in. zakończony 19 maja nabór na dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach konkursu, spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych, wyłoniono projekty na 57 obszarach konkursowych, co stanowi ponad 73 proc. wszystkich udostępnionych obszarów. Koszty utrzymania sieci, w tym zakup usługi dostępu do internetu, mają być pokrywane ze środków budżetu państwa.

Ministerstwo Cyfryzacji jest w projekcie budowy OSE odpowiedzialne za przygotowanie i realizację projektu w zakresie przygotowania infrastruktury oraz dostarczenie narzędzi ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i wspierających procesy edukacyjne. Za zapewnienie dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Źródło: Centrum Prasowe PAP
 Bądź pierwszy!

Czytaj także