Szybki i bezpłatny internet w szkołach

Szybki i bezpłatny internet w szkołach

Szkoła, informatyka (fot.Christian Schwier)
Już kilkaset szkół podpisało umowy z NASK – operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kilkadziesiąt z nich już od września będzie korzystać z dostępu do OSE, zapewniającego łącza o symetrycznej przepustowości minimum 100 Mb/s.

Do usieciowienia jest ponad 30 tys. polskich szkół. Przeprowadzenie tej operacji to skomplikowany i pracochłonny proces, w którym wiele zależy od samych szkół.

„Umożliwienie szkołom pełnego wykorzystania zasobów internetowych w edukacji jest obowiązkiem cywilizacyjnym. Dostęp do sieci jest jednym z podstawowych narzędzi wyrównywania szans uczniów z różnych regionów i środowisk” – podkreśla minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Ministerstwo cyfryzacji zaprojektowało program i współpracuje w jego realizacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Możliwości korzystania z internetu przez szkoły są ograniczone zasobnością samorządów oraz stanem infrastruktury, którą na danym terenie wybudowali operatorzy telekomunikacyjni. Z tego powodu uczniowie i nauczyciele z mniej uprzemysłowionych terenów oraz z mniejszych miejscowości mają gorsze możliwości korzystania z szybkich łączy. W praktyce uniemożliwia to wykorzystywanie zasobów internetu na lekcjach. Pokazują to badania, w których uczniowie najczęściej deklarują, że w trakcie zajęć internet nie jest wykorzystywany nigdy albo bardzo rzadko.

„Wstępne rozpoznanie przeprowadzone przez NASK przed rozpoczęciem programu OSE pokazało, że internet w szkole jest bardzo często używany tylko w sekretariacie i służy głównie do celów sprawozdawczych i innej formalnej komunikacji, np. z urzędami czy organami nadzorującymi. Nawet na lekcjach informatyki wielu uczniów nie łączy się z internetem i korzysta wyłącznie z zasobów dostępnych na szkolnych komputerach” – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego, który jest operatorem OSE. Jak dodaje, w niektórych szkołach ograniczenia w dostępie uczniów do szkolnego internetu,mogą wynikać z obaw o bezpieczeństwo. Dlatego w OSE położono na ten aspekt duży nacisk. Łącza będą zabezpieczone programami antywirusowymi i usługami bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto dyrektorzy będą mieli możliwość wprowadzenia w swoich placówkach dodatkowych ograniczeń w dostępie do niektórych niebezpiecznych stron lub treści.

Także w innych obszarach realizacji programu wiele zależy od dyrektorów placówek. Proces przyłączania szkół do sieci jest na tyle złożony, że jego sprawne przeprowadzenie nie jest możliwe bez aktywnego zaangażowania szkół. „Zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej www. ose.gov.pl. Tam znajdują się szczegółowe informacje o programie i wskazówki, jak zgłosić swoją szkołę do OSE. Procedura nie wymaga szczególnej wiedzy. Chodzi tylko o to, aby skontaktować się z operatorem i zgłosić wolę przyłączenia placówki do sieci” – wyjaśnia minister cyfryzacji.

Wszystkie budynki, w których mieszczą się szkoły zainteresowane korzystaniem z programu, mają zostać podłączone do OSE do 2020 r. Szkoły, które skorzystają z programu, otrzymają bezpłatnie łącza wraz z punktem dostępowym, a także nie będą ponosić kosztów korzystania z nich do 2027 r.

Okładka tygodnika WPROST: 35/2018
Więcej możesz przeczytać w 35/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0