Tak, te słowa pochodzą z polszczyzny. Ile z nich rozumiesz?