Egzamin ósmoklasisty 2024. Co ze sobą wziąć na egzamin?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co ze sobą wziąć na egzamin?

Szkoła
Szkoła Źródło:Shutterstock
Egzamin ósmoklasisty to najważniejszy egzamin wieńczący szkołę podstawową. Na czym polega ten egzamin i co ze sobą zabrać?

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 14 maja i potrwa do 16 maja. Absolwenci szkoły podstawowej napiszą testy sprawdzające ich wiedzę z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Będą musieli wykazać się znajomością zagadnień i lektur obowiązkowych z programu nauczania ze szkoły podstawowej.

Dobra wiadomość dla absolwentów jest taka, że tego egzaminu nie można nie zdać. Nie ma progów zdawalności, zatem każdy uczeń, który przystąpi do testów, otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli jednak zależy mu na dostaniu się do dobrej szkoły ponadpodstawowej, powinien jak najlepiej napisać egzamin, bo jego wyniki będą brane pod uwagę w rekrutacji do liceów i techników.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty to cykl trzech egzaminów, sprawdzających wiedzę z programu nauczania w szkole podstawowej. Na języku polskim absolwenci muszą wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem i rozwiązać pytania do tekstów, na matematyce rozwiązać zadania z działań na liczbach naturalnych, liczbach całkowitych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych, potęgach czy pierwiastkach. Na egzaminie z języka obcego uczniowie muszą wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu, rozwiązać zadania zamknięte, a także napisać krótką wypowiedź pisemną.

Co ze sobą zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie muszą mieć ze sobą dokument tożsamości, czyli legitymację szkolną. To bardzo ważne, ponieważ inaczej nie będą mogli wejść na salę egzaminacyjną. Powinni także zabrać pióro lub długopis z czarnym atramentem lub tuszem. Na arkuszach egzaminacyjnych nie można pisać ołówkiem, bo takie zadania nie zostaną zaliczone. Na egzaminie z matematyki można dodatkowo mieć linijkę.

Czytaj też:
Egzamin ósmoklasisty 2024. Jak wygląda egzamin z języka polskiego?
Czytaj też:
Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy uczeń może być zwolniony z egzaminu?