OZE lokalnie – z korzyścią dlakonsumenta i bezpieczeństwaenergetycznego Polski

OZE lokalnie – z korzyścią dlakonsumenta i bezpieczeństwaenergetycznego Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zdjęcie: materiały prasowe
Dlaczego wśród pożądanych kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce tak ważną rolę odgrywają odnawialne źródła energii? Między innymi dlatego, że jednym z wyzwań, przed którymi stoją dziś państwa członkowskie UE, jest redukcja emisji dwutlenku węgla, a także potrzeba ochrony środowiska wynikająca z zasad zrównoważonego rozwoju. Należy dodać, że odnawialne źródła energii są naturalnie zaliczane do energetyki rozproszonej.

W kontekście bezpieczeństwa energetycznego rozwój OZE ma istotne znaczenie zarówno dla prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, jak i dla kształtowania postaw aktywnego, świadomego konsumenta energii – prosumenta. Mianem tym określany jest bowiem każdy indywidualny odbiorca energii, który decyduje się jednocześnie na wytwarzanie energii na własne potrzeby, instalując źródła oparte na różnych technologiach, po ich analizie ekonomicznej. Przy obecnym braku wystarczająco sprawnych technologii umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej produkowanie jej na własny użytek przez gospodarstwa domowe może przynieść wiele korzyści. Warto podkreślić, że istotne znaczenie ma produkcja ciepła dzięki OZE.

Z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, ważne jest niewątpliwie dążenie do dywersyfikacji źródeł OZE, czyli ich rozproszenia pozwalającego obniżyć koszty związane z przesyłem energii oraz przyczyniającego się do wykorzystania lokalnych zasobów paliw „odnawialnych”, np. biomasy. Sięganie do takich źródeł jak biomasa i biogaz umożliwia wytwarzanie w kogeneracji zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła, co przy zastosowaniu dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych umożliwia gospodarstwom domowym osiągnięcie samowystarczalności i niezależności od czynników zewnętrznych.

Mając na uwadze korzyści płynące ze świadomego zaangażowania konsumenta w zaspokajanie swoich potrzeb energetycznych, współistnienie energetyki rozproszonej i tzw. wielkiej energetyki systemowej staje się zatem kluczowe dla przyszłego rozwoju energetyki, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa i stymulowania gospodarki.

 0

Czytaj także