Private Equity Managers, Cezary Smorszczewski - Prezes Zarządu, #44 PREZENTACJE WYNIKÓW