#42 GOŚĆ RAFAŁA IRZYŃSKIEGO: Michał Lisiecki, PMPG Polskie Media SA

#42 GOŚĆ RAFAŁA IRZYŃSKIEGO: Michał Lisiecki, PMPG Polskie Media SA

– Nasze wyniki są nudne, ponieważ to, co Państwu obiecujemy, to dowozimy. Taka jest strategia spółki. Poszliśmy w tę linię będąc wielokrotnie na cenzurowanym w KNF. To muszę śmiało powiedzieć. Poszliśmy w strategię bycia nudną spółką – to, co obiecujemy, to dowozimy, ale tak naprawdę dowozimy lepsze wyniki. Mamy taką strategię: over deliver and under promise. Wszystkie nasze prognozy są dobre, zdrowe, konserwatywne, ale realizowane – mówi Michał Lisiecki, Prezes Zarządu PMPG Polskie Media SA w rozmowie z Rafałem Irzyńskim.

Dwukrotny wzrost biznesu w 2018 r. w stosunku do ostatnich rocznych wyników - taki cel stawia przed swoimi menadżerami Michał Maciej Lisiecki, prezes zarządu PMPG Polskie Media. Lisiecki w rozmowie z Rafałem Irzyńskim dla Inwestorzy.tv komentuje wyniki roku 2016 oraz przedstawia perspektywy na kolejne lata. Podkreśla, że PMPG jest spółką przewidywalną, ze zdrowymi fundamentami i potencjałem do generowania dobrych wyników finansowych.

– Na poziomie zarządu mamy przyjętą strategię, którą konsekwentnie realizujemy. Naszym długoterminowym celem jest budowa polskiej grupy, z silnym polskim DNA, ale działającej również na innych rynkach – mówi Lisiecki.

Zapowiada też, że w III/IV kwartale br. Grupa zaprezentuje strukturę projektu PMPG Ventures, działającego w modelu „media 4 equity”. – Dzięki takiej strukturze będziemy mogli pokazać nasze inwestycje i udziały w różnych przedsięwzięciach, w które angażujemy się już dzisiaj” – mówi. Dodaje, że nowa struktura pozwoli również pokazać horyzont czasowy i potencjał tych inwestycji. Dotyczy to również obligacji, w które inwestowane są nadwyżki finansowe Grupy.

Prezes PMPG Polskie Media zapowiada, że Grupa opublikuje prognozę po wynikach I kwartału, kiedy będzie miała już potwierdzoną strukturę przychodów i część długoterminowych kontraktów. – Pracujemy nad tym, by nasze przychody miały charakter abonamentowy, projektujemy przychody powtarzalne, aby baza była stała. Dzięki temu nasze prognozy są realizowalne, a my możemy koncentrować się na rozwoju Grupy – zaznacza.

– Nasze wyniki są nudne, bowiem to co obiecujemy – realizujemy. Działamy zgodnie ze strategią overdeliver than overpromise, nasze wyniki są lepsze od prognoz– – podkreśla Lisiecki. Odsłaniając „kuchnię” zarządczą, zwraca również uwagę, że co kwartał na poziomie Grupy weryfikowane są koszty działalności i identyfikowane są pola, gdzie te koszty mogą być optymalizowane, jak w strategii „Warren Buffett i inwestowanie w wartość”. W 2016 r. pozwoliło to na obniżenie kosztów sprzedaży o 3 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media w 2016 r. wyniosły 57 mln 130 tys. zł i były o 10 proc. wyższe od tych osiągniętych rok wcześniej. Skonsolidowany EBIT ukształtował się na poziomie 9 mln 541 tys. zł, co oznacza wzrost o 65 proc. w stosunku do 2015 r. oraz o 27 proc. w stosunku do prognozy. EBITDA wyniosła 10 mln 163 tys. zł i była r/r wyższa o 59 proc. oraz o 25 proc. od prognozy. Zysk brutto wzrósł o 42 proc., a zysk netto - o 37 proc.

Czytaj także

 0