Asseco Poland SA, Marek Panek - Wiceprezes Zarządu, #109 PREZENTACJE WYNIKÓW

Czytaj także