Asseco Poland SA, Marek Panek - Wiceprezes Zarządu, #109 PREZENTACJE WYNIKÓW

Asseco Poland SA, Marek Panek - Wiceprezes Zarządu, #109 PREZENTACJE WYNIKÓW

Asseco Poland SA, Marek Panek - Wiceprezes Zarządu, #109 PREZENTACJE WYNIKÓW
Asseco Poland SA, Marek Panek - Wiceprezes Zarządu, #109 PREZENTACJE WYNIKÓW / Źródło: YouTube / inwestorzy.tv
Bardzo udane wyniki I kwartału 2017, strukturę osiągniętych przychodów oraz plany dalszego umacniania pozycji Grupy przedstawia Marek Panek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland SA.

Czytaj także

 0