Aforti Holding SA, Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu, #113 PREZENTACJE WYNIKÓW