AB SA, Grzegorz Ochędzan - Członek Zarządu, #119 PREZENTACJE WYNIKÓW

AB SA, Grzegorz Ochędzan - Członek Zarządu, #119 PREZENTACJE WYNIKÓW

AB SA, Grzegorz Ochędzan - Członek Zarządu, #119 PREZENTACJE WYNIKÓW
AB SA, Grzegorz Ochędzan - Członek Zarządu, #119 PREZENTACJE WYNIKÓW / Źródło: YouTube / inwestorzy.tv
Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy AB SA, o wynikach I kwartału 2017 roku zrealizowanych w wymagającym otoczeniu branżowym i sprzyjających warunkach makroekonomicznych.

Czytaj także

 0