Spadki cen akcji i problemy prawne właściciela. Na spółkę Fachowcy.pl warto uważać

Spadki cen akcji i problemy prawne właściciela. Na spółkę Fachowcy.pl warto uważać

Wykres spadek
Wykres spadek / Źródło: Fotolia / sputanski
Gwałtowne przeceny akcji to nie jedyne problemy spółki Fachowcy.pl Ventures, która traci na wiarygodności w oczach potencjalnych inwestorów. W środę 23 sierpnia jej akcjonariusze - Fulcrum FIZ oraz Mezzo Capital sprzedali 10,2 mln akcji spółki stanowiących 7,23% w kapitale i głosach po cenie wynoszącej 27 groszy za jedną akcję. Dzień wcześniej przed Sądem Rejonowym w Szczecinie odbyła się sprawa z powództwa PMPG Polskie Media o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej Piotra Surmackiego, byłego członka zarządu Platformy Mediowej Point Group oraz prezesa firmy 3P Inwestycje Internetowe, obecnie prezesa notowanej na New Connect spółki Fachowcy.pl.

Nagły dopływ na rynek dużej liczby akcji Fachowców (nie było tajemnicą, że nie były one nowe – akcje emitowano już dużo wcześniej, w 2015 i 2016 roku), spowodował gwałtowny spadek giełdowej wyceny. „Wydaje się więc, że przez blisko rok spółka była notowana nienaturalnie wysoko w stosunku do rzeczywistej wartości, jaką przypisywali jej inwestorzy” - ocenia Adam Torchała z portalu Bankier.pl. Na sytuację spółki ostro reagowali komentujący, którzy mówili o „podbitce”, „fałszywym wybiciu” i „przepracowaniach akcji z ukrytych zleceń”. W środę akcjonariusze sprzedali 14 mln akcji po cenie 27 groszy za jedną akcję.

Gwałtowny spadek ceny akcji i negatywne komentarze inwestorów, to nie jedyne problemy właściciela firmy Fachowcy.pl. Piotra Surmackiego. We wtorek przed Sądem Rejonowym w Szczecinie odbyła się pierwsza rozprawa w procesie z powództwa PMPG Polskie Media o pozbawienie go prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Surmacki, były były członek zarządu Platformy Mediowej Point Group oraz prezes firmy 3P Inwestycje Internetowe, może nawet na 10 lat stracić prawo prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawo pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszenia.

PMPG zarzuca Surmackiemu rażące niedbalstwo i brak reakcji na problemy z regulowaniem należności finansowych przez zarządzaną przez niego spółkę. Surmacki zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki 3P Inwestycje Internetowe dopiero we wrześniu 2012 r. i to w reakcji na wniosek jednego z wierzycieli. W uzasadnieniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości 3P Inwestycje Internetowe, sąd potwierdził, że spółka ta nie regulowała swoich zobowiązań od 2009 r., czyli przez 3 lata przed złożeniem wniosku o upadłość.

Jako prezes Zarządu, Surmacki miał obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu dwóch tygodni od powstania podstawy do jej stwierdzenia. Zaniedbanie, którego się dopuścił, w ocenie PMPG wpłynęło na znaczące obniżenie wartości majątku spółki, uniemożliwiając de facto zaspokojenie ogółu jej wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego.

PMPG jest jednym z wierzycieli spółki 3P Inwestycje Internetowe. W końcu 2008 r. spółka nabyła obligacje spółki zarządzanej przez Surmackiego firmy. Prognozy przyjęte do zawartej wtedy umowy inwestycyjnej zakładały, że w okresie 5 lat skumulowany zysk spółki 3PH wyniesie ponad 17 mln zł. Obligacje te nigdy nie zostały wykupione przez 3P Inwestycje Internetowe.

Czytaj także

 1