Grupa LOTOS SA, Mateusz Bonca - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, #270 ZE SPÓŁEK