Aforti Holding SA, Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu, #173 PREZENTACJE WYNIKÓW