Mabion SA, Artur Chabowski - Prezes Zarządu, #174 PREZENTACJE WYNIKÓW