Paweł Szczepanik przedstawia: PKN, PKO, BZW, OPL, LTS, KGH | Analiza techniczna