Jacek Fotek o rozwoju rynku kapitałowego instrumentów dłużnych