Medicalgorithmics SA Okiem ANALITYKA #30, Sobiesław Kozłowski