Trans Polonia SA, Dariusz Cegielski - Prezes Zarządu, #208 PREZENTACJE WYNIKÓW