Polska strategia rozwoju sztucznej inteligencji. „To pierwsze tego typu spotkanie w Polsce”

Polska strategia rozwoju sztucznej inteligencji. „To pierwsze tego typu spotkanie w Polsce”

Spotkanie
Spotkanie
Przedstawiciele największych koncernów IT, profesorowie z najlepszych polskich uczelni oraz wicepremier Jarosław Gowin spotkali się przy jednym stole.

Spotkanie miało na celu próbę stworzenia polskiej strategii rozwoju sztucznej inteligencji. Wśród prelegentów byli m.in. wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin, wiceminister cyfryzacji Karol Okoński, prof. Maciej Chorowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt, prof. Jerzy Lis z Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Marcin Pałys z Uniwersytetu Warszawskiego oraz czołowi przedstawiciele krajowego i międzynarodowego biznesu, m.in. Mark Loughran z Microsoft, Artur Waliszewski z Google Polska czy Tomasz Niebylski z SAP Polska.

Impact Roundtable AI zapoczątkował szeroką debatę pomiędzy rządem, biznesem i środowiskiem akademickim o przyszłości sztucznej inteligencji w Polsce. Dyskutowano o tym,jakich narzędzi użyć, by stworzyć optymalne warunki i klimat dla dynamicznego rozwoju szeroko rozumianej branży SI w naszym kraju..

Uczestnicy dyskusji jednogłośnie stwierdzili, że „Polska Strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji” jest koniecznością. Bez jej implementacji Polska może nie znaleźć się w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie państw. Aby pozostać liczącym się krajem w Unii Europejskiej oraz na świecie, musimy stworzyć własny, prężny ekosystem instytucji oraz podmiotów wspierających rozwój sztucznej inteligencji. Polska administracja rządowa przy współpracy z przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi powinna stworzyć warunki umożliwiające szybkie wdrożenie oraz komercjalizację rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Kluczowa jest rola systemu edukacji, a w szczególności ośrodków akademickich oraz ich współpracy z biznesem, by kształcić odpowiednich specjalistów i ekspertów.

Jednak bez silnego wsparcia biznesu oraz odpowiednich zachęt, trudno będzie stworzyć innowacyjną gospodarkę wykorzystującą wysoko zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Kluczem do tego jest synergia wszystkich podmiotów i grup zaangażowanych w dyskusję o SI.

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał po spotkaniu, że polskie władze są świadome, jak ważnym będzie w przyszłości wykorzystanie sztucznej inteligencji. Dlatego przygotowania do przyjęcia odpowiedniej strategii już się rozpoczęły. Według polityka taka strategia jest niezbędna ponieważ - jak mówił podczas spotkania - potrzebujemy nowoczesnych rozwiązań w: funkcjonowaniu służby zdrowia, administracji publicznej, w kształceniu czy budowaniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński podkreślał, że „Polska jest na początku drogi do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji”. – Jednak niebawem chce przedstawić pierwsze plany stworzenia strategii jej wdrażania. Ta strategia musi uwzględniać postulaty i oczekiwania tych, którzy będą w przyszłości współtworzyli cały system sztucznej inteligencji – zaznaczył.

– Okrągły stół, do którego zasiedli przedstawiciele środowisk kluczowych dla rozwoju sztucznej inteligencji, to dobry początek. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób opracować polityki oraz jakich narzędzi użyć, aby stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce – relacjonował dyr. Chorowski z NCBR. – Istnieje realne ryzyko, że bez skutecznej współpracy między zainteresowanymi podmiotami Polska nie znajdzie się w gronie najbardziej rozwiniętych i technologicznie zaawansowanych państw. Jako agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego NCBR ma możliwości oraz potrzebne kompetencje, by zarówno integrować prace środowisk naukowego i biznesowego nad polską strategią SI, jak i proponować konkretne rozwiązania rozwijające rynek. Wierzę, że wykorzystamy ten potencjał – uzupełnił Chorowski.

/ Źródło: WPROST.pl

Czytaj także

 0