Aforti Holding SA, Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu, #219 PREZENTACJE WYNIKÓW