Mocne wsparcie polskiej kultury i nauki

Mocne wsparcie polskiej kultury i nauki

Inwestycje w talenty
Inwestycje w talenty
Sztuka, nauka i wspieranie uzdolnionych ludzi to trzy pasje Jerzego Staraka. Realizuje je przez Fundację Rodziny Staraków oraz Naukową Fundację Polpharmy.

Anna i Jerzy Starakowie przez wiele lat zgromadzili unikatowy zbiór polskiej sztuki XX i XXI w. Decyzją właścicieli znakomita część ich kolekcji została udostępniona publiczności w budynku Spectra przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie. W efekcie powstało miejsce, w którym prezentowana jest kolekcja o walorach muzealnych, będąca streszczeniem najważniejszych nurtów i kierunków polskiej sztuki II połowy XX w. – Im dłużej świadomie i uważnie rozwijam kolekcję, wnikam w historię sztuki i treść konkretnych obrazów, tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że dzieło sztuki potrzebuje, czy wręcz domaga się, widza. Wtedy prawdziwie żyje w świadomości społeczeństwa, funkcjonuje w obiegu kultury, wywiera wpływ na teraźniejszość. Tym samym cieszę się, że duża część rodzinnej kolekcji od kilku lat jest dostępna w postaci stałej ekspozycji, zarówno dla moich pracowników, gości, jak i dla wszystkich miłośników sztuki – podkreśla Jerzy Starak.

5 lat Spectra Art Space

Po pięciu latach działalności Spectra Art Space z sukcesem zaistniała wśród warszawskich instytucji kultury. Dzięki staraniom Fundacji Rodziny Staraków powstało miejsce cenione i rozpoznawalne w Polsce i na świecie oraz licznie odwiedzane przez miłośników sztuki. Od momentu inauguracji zorganizowano tu wiele wystaw, w tym siedem z przewodniego cyklu Masters. Niezaprzeczalnie najważniejszym wydarzeniem dla Spectra Art Space w 2017 r. była wystawa Ryszarda Winiarskiego „Event-Information-Image” zorganizowana w ramach oficjalnego programu wydarzeń towarzyszących 57. edycji Biennale w Wenecji. Dzięki niej możliwe stało się przedstawienie międzynarodowej publiczności jednego z najważniejszych mistrzów polskiej sztuki współczesnej, wybitnego artysty i pedagoga, prekursora sztuki konceptualnej. W 2018 r. Spectra Art Space zorganizowała wystawę prac prof. Stanisława Fijałkowskiego. W drugiej połowie roku planowana jest jubileuszowa wystawa z okazji 100-lecia przyznania w Polsce praw wyborczych kobietom. Spectra Art Space stanowi odrębną i profesjonalnie przygotowaną propozycję kulturalną. Jednocześnie Fundacja Rodziny Staraków w znaczący sposób uzupełnia i wspiera działania muzeów oraz innych państwowych i pozarządowych instytucji, rozwijając w Polsce mechanizm współpracy publiczno-prywatnej na polu mecenatu kulturalnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W ciągu ostatnich pięciu lat fundacja dofinansowała wiele ważnych wystaw, publikacji i wydarzeń kulturalnych, a od 2018 r. jest głównym mecenasem Muzeum Sztuki w Łodzi.

Szansa dla najzdolniejszych

W centrum zainteresowania Fundacji Rodziny Staraków było zawsze wspieranie aspiracji i ambicji młodych ludzi. To właśnie z myślą o nich powstał projekt Soon – dynamiczna i otwarta na eksperyment platforma do prezentacji wypowiedzi z zakresu sztuk wizualnych. Od czerwca 2013 r. wzięło w nim udział ponad 40 młodych artystów. Tym samym budynek Spectra zyskał ciekawą, pulsującą energią i kreatywnością przestrzeń, gdzie pracownicy i goście mogą śledzić działania młodego pokolenia twórców. Innym projektem Fundacji Rodziny Staraków, skierowanym do młodych talentów, jest program stypendialny realizowany od trzech lat wspólnie z Edukacyjną Fundacją im. prof. Romana Czerneckiego (EFC). Adresatami programu są licealiści z niezamożnych rodzin z małych miast w całej Polsce. Celem stypendium jest pokonywanie barier w kompleksowym rozwoju młodych ludzi oraz tworzenie innowacyjnych warunków edukacyjnych. Stypendium Fundacji Rodziny Staraków obejmuje 120 osób rocznie i pokrywa koszty związane z edukacją w wybranych, najlepszych liceach w Polsce, a także dodatkowe zajęcia z angielskiego, szeroki program kulturalny, zimowe ferie w górach oraz wakacje letnie nad morzem. Wspólnie z EFC Fundacja Rodziny Staraków realizuje również program Edukacja Inspiracja. Jest on skierowany do nauczycieli z małych miejscowości, którzy chcą poświęcić swój wolny czas na prowadzenie pozalekcyjnych projektów z uczniami swych szkół. Tworzone koła zainteresowań mogą dotyczyć nauki, kultury czy społeczeństwa obywatelskiego.

Przyszłość w nauce

Oprócz rodzinnej fundacji Jerzy Starak jest również pomysłodawcą Naukowej Fundacji Polpharmy, która stała się rozpoznawalnym mecenasem nauki w Polsce. Zgodnie z dewizą „Pomagamy ludziom nauki” Fundacja już od 17 lat partycypuje w rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych przez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. To jedna z największych w kraju organizacji wspierających projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Dotychczasowe wyniki działalności Naukowej Fundacji Polpharmy to ponad 655 zgłoszonych projektów, 70 nagrodzonych zespołów naukowych, 47 przyznanych stypendiów doktoranckich oraz setki publikacji naukowych w Polsce i za granicą. Łączna wartość przyznanych grantów i stypendiów wyniosła ponad 20 mln zł. – Postanowiłem się podzielić i część zysków przeznaczyć na wsparcie polskich naukowców w nadziei, że może kiedyś jeden z naszych laureatów odbierze Nagrodę Nobla – z wiarą stwierdza Jerzy Starak. W czasie tegorocznej gali fundacji, która odbyła się 14 czerwca, przyznano dwa granty na realizację projektów naukowych na łączną kwotę ponad miliona złotych. W konkursie „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej” nagrodzono dwóch młodych naukowców – dr Agnieszkę Graczyk-Jarzynkę oraz dr. hab. Aleksandra Czogallę. Przyznano także nagrody trzem laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych organizowanego od ponad 40 lat przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. W swoich działaniach Naukowa Fundacja Polpharmy podąża z duchem czasów, obserwując kierunki rozwoju nowoczesnej farmacji i medycyny. 14 czerwca ogłosiła nowy konkurs pt. „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.


Antoni Wężyk

Okładka tygodnika WPROST: 26/2018
Więcej możesz przeczytać w 26/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0

Czytaj także