IMS SA, Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu, #230 PREZENTACJE WYNIKÓW