Echo Investment SA, Maciej Drozd - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #241 PREZENTACJE WYNIKÓW