AB SA, Andrzej Przybyło - Prezes Zarządu, #310 ZE SPÓŁEK