Paweł Szczepanik przedstawia: Zarządzanie kapitałem w strategiach bez stop loss