Będą podwyżki dla nauczycieli. Prezydent podpisał „ustawę okołobudżetową”

Będą podwyżki dla nauczycieli. Prezydent podpisał „ustawę okołobudżetową”

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Shutterstock / Dagmara_K
Prezydent Andrzej Duda podpisał podpisał wczoraj cztery ustawy a wśród nich tak zwaną „ustawę okołobudżetową”. Zapisano w niej m.in. podwyżki dla nauczycieli, finansowanie wychowania przedszkolnego, czy zmiany finansowania leków dla seniorów.

podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli tzw. ustawą okołobudżetową. Wśród najważniejszych zapisów ustawy znajdują się podwyżki dla nauczycieli, które Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało związkowcom w trakcie strajków, które odbyły się w kwietniu 2019 roku. Kolejną transzę podwyżek obiecano we wrześniu zeszłego roku. Ma ona wynieść 6 proc., czyli od 166 do 229 zł brutto.

Wprowadzone zmiany w ustawie dotyczą:

 • podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli
 • środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • finansowania wychowania przedszkolnego
 • części oświatowej subwencji ogólnej
 • wynagrodzeń i świadczeń w sektorze finansów publicznych
 • podstaw naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalne
 • wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • przeznaczenia środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Wsparcia , Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz Agencji Badań Medycznych
 • finansowania Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
 • zasad finansowania wydatków na obronę narodową
 • przenoszenia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej
 • finansowania zadań z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego
 • gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • wydatków związanych z finansowaniem rolnictwa
 • zasad finansowania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
 • finansowania leków 75+
 • finansowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
 • limitu wydatków, jakie w 2020 r. mogą być poniesione na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych
 • podwyższenia stawki opłaty paliwowej
 • obniżenia stawek akcyzy

Czytaj także:
Kinga Rusin pisze do prezydenta Dudy. „Czy odetnie się Pan od tego hejtu TVP?”

Źródło: prezydent.pl

Czytaj także

 3
 • Diabeł tkwi w szczegółach
  Podwyżki bedą za ...10 lat
  a seniorzy dostaną rutinoskorpin i ziółka na ptzeczyszczenie
  • Tylko czemu nie dopisano, że to będzie około 5 zł
   • Dziękujemy !