Świat będzie rozwijał się wolniej

Świat będzie rozwijał się wolniej

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył w poniedziałek prognozę wzrostu gospodarczego na świecie w 2013 r. Swoją decyzję MFW tłumaczy przedłużającym się kryzysem zadłużenia w strefie euro oraz wpływem, jaki wywiera on na kondycję gospodarek wschodzących.
MFW prognozuje, że wzrost gospodarczy na świecie w 2013 r. wyniesie 3,9 proc. Wcześniejsza prognoza funduszu, z kwietnia, mówiła o wzroście na poziomie 4,1 proc.

Tempo ożywienia w gospodarce amerykańskiej spada, pogarsza się również perspektywa gospodarcza w krajach rozwijających się. Sytuacja w gospodarce światowej może ulec dalszemu pogorszeniu, jeśli nie będą wprowadzane w życie antykryzysowe rozwiązania ustalone w trakcie czerwcowego szczytu Unii Europejskiej ? ocenił MFW.

'W trakcie ostatnich trzech miesięcy ożywienie w gospodarce światowej, które i tak nie było wcześniej silne, uległo dalszemu osłabieniu' ? napisano w raporcie.

W ocenie MFW gospodarka Hiszpanii skurczy się w przyszłym roku o 0,6 proc. wobec wcześniej oczekiwanego przyszłorocznego spadku PKB w tym kraju o 0,1 proc. Wzrost gospodarczy w Indiach będzie o 0,7 pkt proc. niższy od wcześniejszych oczekiwań i wyniesie w 2013 r. 6,5 proc. ? prognozuje MFW.

Czytaj także

 0