Alumetal SA, Szymon Adamczyk - Prezes Zarządu, #91 PREZENTACJE WYNIKÓW