THE PROFIT #16: Sebastian Buczek, Quercus TFI SA

THE PROFIT #16: Sebastian Buczek, Quercus TFI SA

THE PROFIT #16: Sebastian Buczek, Quercus TFI SA
THE PROFIT #16: Sebastian Buczek, Quercus TFI SA / Źródło: YouTube / inwestorzy.tv
Ubiegły rok dla Quercus TFI SA był bardzo dobry, sprzedaż netto funduszy przekroczyła 600 mln zł. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI SA w rozmowie z Marcinem Gawędą o zapowiedziach skupu akcji własnych oraz starcie nowego subfunduszu, który w Stanach Zjednoczonych szukać będzie szans inwestycyjnych w obszarze nowych technologii.

Czytaj także

 0