Europejski Kongres Gospodarczy: Witold Słowik, THE PROFIT #30