Krzysztof Domarecki - Założyciel Funduszu FIDIASZ, #40 POZA PARKIETEM