Związek Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes, #49 POZA PARKIETEM