Haitong Bank, Jarosław Riopka - Dyrektor ds. Emisji Instrumentów Dłużnych, #50 POZA PARKIETEM