Marvipol SA, Mariusz Książek - Prezes Zarządu, #258 ZE SPÓŁEK

Marvipol SA, Mariusz Książek - Prezes Zarządu, #258 ZE SPÓŁEK

Mariusz Książek
Mariusz Książek / Źródło: YouTube / inwestorzy.tv
Mariusz Książek, Założyciel i Prezes Zarządu Marvipol SA: „Po wydzieleniu, nasza spółka motoryzacyjna będzie jedyną spółką notowaną na warszawskiej giełdzie stricte związaną z motoryzacją”.

Czytaj także

 0

Czytaj także