KRD BIG SA, Adam Łącki - Prezes Zarządu, #54 POZA PARKIETEM