Przepisy prawne decydują o postępowaniu inwestorów