ENEL-MED SA, Adam Rozwadowski - Prezes Zarządu, #148 PREZENTACJE WYNIKÓW